Kategoriarkiv: Hørsel

Innlegg og artikler som er knyttet til hørsel og ulike hørselsproblemer.

Høyeffektivt portabelt støyfilter

Oppdatert 21.06.2022.

Bilde av mikrofon, nettbrett og hodetelefon.
Foto: Stein Thomassen

For å kunne delta i samtalene, trenger jeg å undertrykke støyen på pub, restaurant og lignende (f.eks. i bilen). Derfor har jeg satt sammen et høyeffektivt portabelt støyfilter som jeg benytter i slike situasjoner.

For å beskrive den røde tråden i dette høyeffektive portable støyfilteret, har jeg gjort noen forenklinger. Det betyr at jeg beskriver en løsning med ledingsbasert mikrofon og hodetelefon. Poenget er å vise den grunnleggende virkemåten. Deretter kan det utvides med flere praktiske modifikasjoner som jeg vil beskrive i en senere artikkel. Fortsett å lese Høyeffektivt portabelt støyfilter

Innbrent tekst – eller separat tekst-fil?

Oppdatert: 13.09.2022.

Tegning av flammer.
Illustrasjon: Public domain

Teksting av en video kan gjøres på 2 ganske ulike måter:

  • Man kan «brenne» teksten inn i videoen, altså gjøre teksten til en uadskillelig del av videoen, slik at den alltid er synlig.
  • Eller man kan legge teksten inn i en frittstående fil som videoavspilleren samkjører med selve videoen, slik at seerne selv kan velge å vise fram teksten.

Fortsett å lese Innbrent tekst – eller separat tekst-fil?

Video – Virker teleslyngen?

Oppdatert 22.01.2022.

Bilde av teleslynge-symbol.

På kino, teater, forelesningssal o.l. er det ofte et system kalt teleslynge. Det muliggjør en bedre lydopplevelse for mange høreapparatbrukere.

Teleslynge er en gammel teknologi som mange høreapparatbrukere har hatt stor nytte av gjennom mange år. Selv om systemet har kommet et stykke inn i sin «pensjonisttilværelse», er det fremdeles i bruk svært mange steder.

Dessverre har både høreapparatbrukere og de som er ansvarlige for driften av teleslynge-anlegg, som oftest liten kunnskap om teleslynge-prinsippet.

Her er et opptak av er foredrag om teleslynge, holdt våren 2019. Fortsett å lese Video – Virker teleslyngen?