dB eller %

Noen sier at de har så og så mange desibel (dB) nedsatt hørsel. Andre sier at de har så og så mange prosent (%) nedsatt hørsel. Tenk deg at du møter en som har 40 dB hørselsnedsettelse, og en som har 40 % nedsettelse. Hvem hører da dårligst?

Hvis du liker regnestykker, kan du finne ut av det ved å bruke følgende regler som blir brukt flere steder i verden:

  • Hvis du vet hvor mange dB hørselstapet er, kan du regne ut %-tallet slik:
    (dB – 25) * 1,5
  • Hvis du vet hvor mange % hørselstapet er, kan du regne ut dB-tallet slik:
    (% + 37,5) : 1,5

Fasiten blir da:
40 dB = 22 %   og   40 % = 52 dB.
Dermed er det klart at 40 % nedsettelse er mye verre en 40 dB nedsettelse.

Så kan du jo slå i hjel litt tid ved å regne ut hvordan det blir ved en del andre tall. Da vil du sannsynligvis stusse over resultatet du får for 25 dB. Og kanskje for 100%.

Kilde: http://www.audiologyonline.com/ask-the-experts/percentage-of-hearing-loss-743

Tilleggsinfo

Når det gjelder sammenhengen mellom % og dB, tar man utgangspunkt i at 25 dB nedsettelse anses som innenfor normal hørsel, altså har man pr definisjon ingen hørselsnedsettelse før nedsettelsen er mer enn 25 dB. Dermed har man altså definert at 25 dB nedsettelse = 0 % nedsettelse.

I den andre enden definerer man ca 90 dB nedsettelse som døv og dermed 100 % nedsettelse.

Det er altså kun spennvidden mellom 25 og 90 dB som teller når vi skal omgjøre til prosent. Midtveis mellom 25 og 90 er 58. Dermed er det lett å se at 58 dB nedsettelse = 50 % nedsettelse.

Har du lest den engelske kildeteksten, vet du at dB-tallet er et gjennomsnitt av nedsettelsen ved de fire frekvensene 500, 1.000, 2.000 og 3.000 Hz. Du vet også at det hovedsaklig er det beste øret som inngår i beregningene. Og du forstår at dette er en overforenkling av hvor dårlig eller godt man egentlig hører.