Forbedring av lyd

Oppdatert 11.030.2023.

Bilde av svingende notelinje.
Illustrasjon: Mohamed Hassan – Pixabay.com

Oppdatering 11.03.2023: Lydforbedringstjenesten tilbys ikke lenger.

Mange videoopptak har forholdsvis dårlig lydkvalitet. Men ikke fortvil. Ofte er det fullt mulig å få til store forbedringer.

Forstyrrende bakgrunnslyder.

Noen opptak har så kraftige illustrasjonslyder eller bakgrunnsstøy at pratingen omtrent drukner.

Det er faktisk mulig å fjerne bakgrunnslydene i ganske mange tilfeller. Bare hør her:

Mye romklang.

Et annet vanlig problem er romklang. Jo mer romklang, jo vanskeligere å forstå hva som sies. Særlig hvis det snakkes fort. Det er ikke uten grunn at prester snakker så sakte i kirken.

Personer med nedsatt hørsel er ekstra følsomme for romklangens ødeleggende virkning. Dessuten blir mange normalhørende slitne av å høre på romklang over lengre tid.

Som oftest er det helt kurant å ta bort det meste av romklangen, slik at opptaket blir mye lettere å lytte til:

Veldig varierende lydstyrke.

Et vanlig problem er at den som snakker, har veldig varierende lydstyrke på stemmen sin. Noen har en spennvidde fra roping til hvisking.

Dette er en stor utfordring for folk som hører dårlig. De har som oftest redusert evne til å oppfatte svake lyder, mens evnen til å oppfatte sterke lyder er like god som før.

Varierende lydstyrke kan også komme av at avstanden til mikrofonen varierer under pratingen. Det skjer ofte med mikrofoner som står på stativ eller holdes i hånden.

Når det er flere personer som skal snakke, blir det som oftest betydelig forskjell på hvor sterk lyden er fra person til person.

Det er en smal sak å løfte fram svake lyder og dempe sterke, slik at det blir lettere å forstå hva som sies. Her er et eksempel:

Feil tonebalanse.

Noen ganger er det for lite bass, andre ganger for mye. Og ofte er det mer sammensatte problemer med tonebalansen.

En distinkt variant er resonans, altså at en eller flere toner blir voldsomt forsterket i forhold til hva som er ønskelig.

Mange synes det er irriterende eller slitsomt å høre på opptak som har betydelig feil tonebalanse. Er du lydoverfølsom, kan det skape betydelig ubehag. Hvis du hører dårlig, vil feil tonebalanse ofte gjøre det vanskelig å forstå hva som sies.

Ofte er det en grei jobb å rette opp tonebalansen:

Priser.

OBS: Prisstrukturen er fullstendig omlagt pr 22.10.2022.
(Her er lenke til den gamle prisstrukturen)

Alle priser er oppgitt UTEN mva.

Prisen på lydforbedring består av 4 del-priser:

 • Pris pr lydopptak/video: 950 kr
 • Pris pr akustisk operasjon*: 500 kr
 • Pris pr minutt: 10 kr
 • Pris pr innbaking av modifisert lydfil i video: 950 kr

*) Ulike akustiske operasjoner er bl.a.:

 • Fjerne/dempe jevn bakgrunnsstøy, f.eks. sus, during, babbel o.l.
 • Fjerne/dempe vindstøy (inkl. puste-støy)
 • Fjerne/dempe knitre- og kneppelyder
 • Fjerne/dempe tidvise forstyrrende lyder, f.eks. passerende bil
 • Fjerne/dempe alt som ikke er menneskelig tale
 • Fjerne/dempe romklang
 • Lydstyrkeutjevning (løfte fram svake lydpartier og samtidig dempe sterke partier)
 • Forbedre tonebalansen
 • Reparere/redusere klipping