Forelesing

Oppdatert 04.05.2022.

Tegning av foreleser ved tavle.
Illustrasjon: Mohamed Hassan – Pixabay.com

Jeg foreleser ikke lenger på kurs, og holder heller ikke foredrag.

Fram til våren 2020 har jeg holdt mange kurs og foredrag. Deretter betydelig færre. De fleste foredragene har hatt fokus på hørselsrelaterte temaer. Men de fleste kursene dreide seg om å lære seniorer å bruke data.