Teksting av videoer

Oppdatert 23.08.2023.

OBS:
Fra og med 1. juni 2023 tilbyr jeg ikke lenger teksting av videoer.

Hvorfor tekst?