Teksting av videoer

Oppdatert 13.03.2023.

Tegning av pratebobler over 4 personer.
Illustrasjon: Basert på Merio – Pixabay.com

OBS:
Fra og med 1. juni 2023 tilbyr jeg ikke lenger teksting av videoer.

Hvorfor tekst?

Priser

Prisen på teksting av en video består av startpris pluss minuttpris minus eventuelle rabatter pluss eventuelle påslag.
Alle priser er oppgitt UTEN mva. Prisene ble justert 08.12.2022.

OBS!

I deler av tekste-prosessen benyttes ulike eksterne online-verktøy med potensielt redusert personvern. Personvernsensitive oppdrag tas derfor ikke.

Startpris (pr video):

 • 800 kr.

Minuttpris (pr video-minutt):

Eventuelle rabatter:

 • Hvis videoen har både god lydkvalitet, god taleteknikk, moderat tempo, korte setninger adskilt med korte pauser («pustepauser»), tydelig uttale og normalisert norsk («bokmålifisert»):
  25–50 % rabatt på både startpris og minuttpris. OBS: Rabatten gelder ikke maskin-generert teksting.

Eventuelle påslag:

 • Når teksten brennes inn i videoen (i stedet for separat tekstfil):
  50 % påslag på både startpris og minuttpris.
 • Ved dårlig lydkvalitet, dårlig taleteknikk, vanskelige dialekter (f.eks. Sogndal), dansk språk, svensk språk, gebrokken aksent eller lignende:
  25–50 % påslag på både startpris og minuttpris. OBS: Påslaget gelder ikke maskin-generert teksting.

Eksempler:

Kvalitetsteksting av en video på 20 minutter (med separat tekstfil) koster vanligvis:
800 kr + (20 x 80 kr) = 2.400 kr (uten mva).

Økonomi-teksting av en video på 20 minutter (med separat tekstfil) koster vanligvis:
800 kr + (20 x 50 kr) = 1.800 kr (uten mva).

Økonomi-teksting med innbrent tekst, av en video på 20 minutter koster vanligvis:
(800 kr + (20 x 50 kr)) + 50% = 2.700 kr (uten mva).

Maskin-generert teksting av en video på 20 minutter (med separat tekstfil) koster vanligvis:
800 kr + (20 x 4 kr) = 880 kr (uten mva), og leveringstiden er ca 1 dag.

Kvalitetsteksting av en video på 20 minutter varierende lydkvalitet og ulike dialekter (typisk for nettmøter) (med separat tekstfil) kan koste:
(800 kr + (20 x 80 kr))  + 50% = 3.600 kr (uten mva).

Videoer jeg har tekstet

Med teksten innbrent i videoen:

Med separat tekstfil:

(Må trykke på tekst-knapp for å se teksten)

Tekstingsprosessen

 1. Tilgang til videofilen.
  Hvis tekstingen skal brennes inn i videoen, trenges original eller kopi med høy kvalitet
 2. Teksten deles opp i biter som kan være opp til 2-4 linjer avhengig av hvor innfløkt det snakkes. Poenget er at hver bit skal være mest mulig meningsbærende, altså unngå ulogisk oppstykking.
 3. Hvis tekstingen skal brennes inn i videoen, er det også mulighet for å redigere videoen, f.eks. forbedre lydkvaliteten, men det medfører ekstra tidsbruk og blir derfor dyrere.
 4. Foreløpig teksting (økonomi-teksting) (ikke-korrekturlest) er vanligvis klar innen en ukes tid (ved 30-45 minutters videoer). Poenget med å publisere foreløpig teksting er at teksting skal bli tilgjengelig raskest mulig.
 5. I korrekturlesingsprosessen gjøres forenkling av språkbruk varsomt og sparsomt. Dette fordi folk som hører dårlig, har lettere for å oppfatte hva som sies dersom de tekstede ordene ikke er markant annerledes enn de som faktisk sies. Derfor består forenklingen som oftest i å fjerne unødvendige «krydder-ord».
 6. Korrekturlest teksting (kvalitetsteksting) er vanligvis klar en ukes tid etter den midlertidige tekstingen (ved 30-45 minutters videoer).
 7. Tekstingen kan være i form av en tilleggsfil (ofte .srt) til videofilen, eller kan «brennes inn» i selve filmen.
 8. Siden innbrenning av tekst er mer arbeidskrevende, vil det bli et betydelig prispåslag.