Teksting av videoer

Oppdatert 01.06.2022.

Tegning av pratebobler over 4 personer.
Illustrasjon: Basert på Merio – Pixabay.com

Hvorfor tekst?

Tekstingsprosessen.

 1. Tilgang til videofilen (nettbasert eller tilsendt i posten).
  Hvis tekstingen skal brennes inn i videoen, trenges original eller kopi med høy kvalitet
 2. Teksten deles opp i biter som kan være opp til 3-4 linjer avhengig av hvor innfløkt det snakkes. Poenget er at hver bit skal være mest mulig meningsbærende, altså unngå ulogisk oppstykking.
 3. Hvis tekstingen skal brennes inn i videoen, er det også mulighet for å redigere videoen, f.eks. forbedre lydkvaliteten, men det medfører ekstra tidsbruk og blir derfor dyrere.
 4. Foreløpig teksting (ikke-korrekturlest) er vanligvis klar innen en ukes tid (ved 30-45 minutters videoer). Poenget med å publisere foreløpig teksting er at teksting skal bli tilgjengelig raskest mulig.
 5. I korrekturlesingsprosessen gjøres forenkling av språkbruk varsomt og sparsomt. Dette fordi folk som hører dårlig, har lettere for å oppfatte hva som sies dersom de tekstede ordene ikke er markant annerledes enn de som faktisk sies. Derfor består forenklingen som oftest i å fjerne unødvendige «krydder-ord».
 6. Korrekturlest teksting er vanligvis klar en ukes tid etter den midlertidige tekstingen (ved 30-45 minutters videoer).
 7. Tekstingen kan være i form av en tilleggsfil (ofte .srt) til videofilen, eller kan «brennes inn» i selve filmen.
 8. Siden innbrenning av tekst er mer arbeidskrevende, vil det bli et betydelig prispåslag.

Priser.

Prisen på teksting av en video består av startpris pluss minuttpris.
Alle priser er oppgitt UTEN mva.

Startpris (pr video):

 • 850 kr (Justert 28.01.2022).
 • 1.250 kr hvis video-filen ikke kan lastes ned uten klabb og babb.

Minuttpris (pr video-minutt):

 • 85 kr (Justert 28.01.2022).
 • 25 % rabatt hvis det er både svært god lydkvalitet og svært god talefremførelse. Se eksempel på svært god talefremførelse (men unødvendig romklang).
 • 25 % rabatt hvis korrektur-leddet ikke ønskes (ledd 5 i tekstingsprosessen). Tekstingen vil da kunne inneholde småfeil, omstendelige formuleringer o.l.
 • 25–50 % påslag ved teksting av opptak med mye dårlig lydkvalitet og taleteknikk, noe som ofte er tilfelle ved konferanser og videomøter.
 • 50 % prispåslag når det ønskes at teksten brennes inn i videoen (i stedet for separat tekstfil).

Eksempel:

Å tekste en video på 20 minutter (med separat tekstfil) koster vanligvis:
850 kr + (20 x 85 kr) = 2.550 kr (uten mva).