Beskyttelse mot sporing via annonserings-ID

Oppdatert 19.04.2023.

Tegning av ID-kort.
Illustrasjon: Mohamed Hassan – Pixabay.com

Det finnes mange metoder for å spore din internettbruk og dine geografiske bevegelser. Annonserings-ID (Advertising ID) er en av dem.

En annonse-ID finnes i operativsystemene iOS (iPhone), iPadOS, Android, Windows og MacOS. Alle apper har tilgang til denne ID’en. Hver gang en app registrerer at du gjør noe, kan den koble det til denne ID’en.

I utgangspunktet er annonserings-ID’en ikke koblet til din faktiske identitet (navn, adresse, epost, telefonnummer o.l.). Men i praksis kan informasjonsmeglere veldig ofte med letthet knytte din identitet til denne ID’en.

Hvordan kan annonse-ID spore deg?

Tenk deg at du på mobilen din benytter 50 ulike apper som i varierende grad registrerer ulike opplysningen om deg.

  • Noen apper ber om navn, adresse, epost og kanskje mange andre opplysninger – og kobler dette til din annonserings-ID.
  • Noen andre apper registrerer regelmessig din geografiske plassering samt klokkeslett – og kobler dette til din annonse-ID.
  • Andre apper igjen registrerer hvilke nettsider du besøker og hvilke lenker du trykker på – og kobler dette til din annonserings-ID.
  • Atter andre reistrerer andre ting – og kobler det til din annonse-ID.

Hver og én app gjør sine ting uavhengig av de andre appene. Derfor tenker mange at det ikke kan innebære noen personvernrisiko å snakke om.

Imidlertid et det veldig vanlig at de som har laget appene, selger informasjonen som er samlet inn. Kjøperen får da både informasjonen og din annonse-ID.

Dersom kjøperen kjøper informasjonen som alle 50 appene har samlet inn, får kjøperen en hel drøss informasjon som tilhører din annonserings-ID. Det vil svært ofte summere seg til å være så omfattende som navn, adresse, epost, alder, kjønn, interesser, geografiske bevegelser gjennom et visst tidsrom, hva slags mat du spiser på restauranter, hvor du vurderer å legge ferien din, hvor du tilbringer fritiden din, osv, osv.

Kjøperen har nå et veldig detaljert bilde av deg, og det er knyttet til din ekte identitet. Denne pakken er det mange som er interessert i å betale for, ikke bare markedsførere.

Hvem har interesse av å overvåke deg?

PST kan tenkes å ønske å overvåke bestemte personer. Ordenspolitiet kan ha interesse av å vite hvem som deltok i hvilke demonstrasjonsmarkeringer. Narkotikapolitiet har nytte av å følge bevegelsene til bestemte personer. Forbryterorganisasjoner kan kanskje ønske å overvåke medlemmer for å vurdere deres lojalitet. Osv, osv.

Det er oså mulig at en interessegruppe (f.eks. et ekstremt politisk parti) vil overvåke meningsmotstandere over tid og bruke opplysningene med tilbakevirkende kraft dersom lovverket endres i favør av interessegruppen. Tenk bare hvor stor nytte homohatere vil ha av et homoregister de har bygget opp i en tid hvor homofili er lovlig, for så å bruke det hvis det blir ulovlig å leve ut sin legning.

Annonserings-ID er greit for deg?

Annonserings-ID er altså særdeles personvernfiendtlig. Ønsker du virkelig å bli sporet på denne måten?

Hvordan beskytte deg mot  annonserings-ID sporing?

Heldigvis kan denne ID’en skjules hvis du vil.

iPhone og iPad

Innstillinger > Personvern > Sporing > slå AV La apper be om å spore

Innstillinger > Personvern > Apple-annonser > slå AV Personlig tilpassede annonser

Android

Innstillinger > Personvern > Annonser > Slett annonserings-ID-en

Windows 10

Start > Innstillinger > Personvern > Generelt > slå AV La apper bruke annonse-ID for å gjøre annonsene mer interessante for deg basert på appaktiviteten din

Windows 11

Start > Innstillinger > Personvern > Generelt > slå AV La apper vise meg tilpassede annonser ved hjelp av annonse-ID-en min

Mac

Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Personvern > Annonser > huk av for Begrens annonsesporing

Kilder