Personvern

Oppdatert 23.05.2022.

Regler for personvern er definert i Personvernforordningen og er kanskje bedre kjent som GDPR. Du kan lese litt om dette på Forbrukerrådets nettside.

Hvem er Stein2?

Ansvarlig for disse nettsidene er privatpersonen Stein Thomassen, Oslo. Nettadressen er stein2.no (alias www.stein2.no). Epost er post@stein2.no og stein@nettbrev.no.

Dette nettstedet benytter ingen informasjonskapsler.

Bruk av nettsidene

Når du bruker disse nettsidene og de muligheter som finnes her (f.eks. klikke på lenker), registrerer systemet så lite som mulig informasjon om deg og det utstyret du benytter. De aller fleste opplysningene er av grunnleggende teknisk art og er nødvendig for at nettsidene skal fungere og være beskyttet mot hackere.

Enkelte opplysninger kan til en viss grad være av personlig art. F.eks. vil nettstedets brannmur registrere din ip-adresse hvis du utfører mistenkelige handlinger.

De fleste slike opplysninger slettes i løpet av noen dager. Enkelte spares i opp til ett år.

Det tas regelmessig sikkerhetskopi av nettsidene. Sikkerhetskopiene er kryptert og derfor uleselige for andre. Dermed er de beskyttet mot avlytting og tyveri. Skulle det bli et datainbrudd, vil sikkerhetskopiene være uleselig for skurkene.

Du har en avlyttingssikker forbindelse (ref hengelåsen) når du besøker disse nettsidene. Det skal derfor ikke være mulig for andre å få rede på hvilken informasjon du leser.

OBS: Akkurat som på alle andre nettsider, vil mange av lenkene føre deg til andre aktører hvor du er prisgitt deres personvernfilosofi.

For å få innblikk i hva som er populært og hva som ikke er det, føres statistikk over hvordan besøkende bruker nettsidene. Innsamling og analyse gjøres ved hjelp av Plausible Analytics uten bruk av persondata. Google Analytics benyttes ikke, noe Datatilsynet er glad for.

Hvis du kontakter meg

Hvis du kontakter meg via epost, får jeg automatisk vite din epost-adresse, ditt navn, og selvsagt alt du skriver i eposten. Dette er opplysninger som automatisk følger med når du sender epost. Å sende epost er i seg selv vanligvis ikke avlyttingssikkert. Men jeg har et epost-system som oppbevarer epostene på en avlyttingssikker måte etter at jeg har mottatt dem. Mitt epost-system ligger hos Proton og er derfor svært godt sikret mot datainnbrudd. Jeg oppbevarer meldingene og de opplysningene de inneholder, så lenge jeg mener det er fornuftig og nødvendig, men sjelden mer enn 6 mndr.

Når jeg besvarer din henvendelse, vil mitt svar oversendes som en helt vanlig epost. Dermed vil min besvarelse typisk være åpen for avlytting under selve sendingen, akkurat som nesten all verdens epost er.

Slette opplysningene systemet måtte ha om deg

Hvis du ønsker å vite hvilke opplysninger systemet har om deg, eller du vil slette dem, gjøres det inntil videre ved å kontakte meg via epost.