Personvern

Oppdatert 25.11.2023.

Privatpersonen Stein Thomassen, Oslo er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler dem. Denne personvernerklæringen gjelder for vårt nettsted (https://stein2.no hos WebSpesialisten og Cloudflare) og vårt epostsystem (post@stein2.no hos ProtonMail).

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: ip-adresse, navn.
  • Kontaktinformasjon: epostadresse.
  • Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser.
  • Brukeraktivitet: lese- og handlingshistorikk fra nettsider eller elektronisk kommunikasjon (epost), samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: vårt nettsted benytter ingen informasjonskapsler som krever samtykke fra de som besøker nettstedet. Imidlertid vil lenker på våre nettsider føre deg til andre aktører hvor du er prisgitt deres personvernfilosofi.

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg (f.eks. hvis du sender oss en epost) eller genereres i forbindelse med at du bruker våre nettsider. Vi henter ikke personopplysninger fra andre kilder.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Innsamling og analyse av besøksstatistikk for våre nettsider gjøres ved hjelp av Plausible Analytics uten bruk av persondata. Google Analytics benyttes ikke.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på epost.

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på på epost for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å sende oss en epost.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å sende oss en epost.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epost for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Ønsker du å klage på vår behandling av personopplysninger, kan du henvende deg til Datatilsynet.

 

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for personvernerklæring fra gdprcontrol.no