Om

Oppdatert 08.01.2024.

Person som skjuler ansiktet med en plakat med spørsmålstegn.
Illustrasjon: Anemone123, Pixabay.com

Jeg er nerd med forkjærlighet for personvern, datasikkerhet og hørselsproblemer.

I tillegg til dette nettstedet har jeg en teknisk spalte i fagbladet Din Hørsel, og står bak nettstedet TinnitusTips.no.

Bakgrunn

De siste 15 årene fram til koronapandemien i 2020 jobbet jeg med undervisning. Hovedsaklig dreide det seg om å lære pensjonister å bruke data. Men jeg har brukt nesten like mye tid på å spre kunnskap om årsaker, virkemåte og behandling av plagsom tinnitus og lydoverfølsomhet, samt andre hørselsrelaterte temaer. Blant annet har jeg forelest om tinnitus hos Unicare Landaasen månedlig gjennom 14 år, og skrevet en bok om håndtering av plagsom tinnitus. Jeg drev også et nettsted kalt tinnitustips.no og en blog kalt høretrøbbel.no. Begge ble avviklet i 2021. Men etter en del forespørsler ble tinnitustips.no gjort tilgjengelig igjen sommeren 2023. I perioden 2010 – 2014 skrev jeg også en del artikler og notiser i Høreluren, medlemsbladet til hørselsforeningen i Oslo.

Du kan kontakte meg via epost post@stein2.no.