OCPD og OCD – Hva er det?

Oppdatert 26.09.2023.

Bilde av en skinnende ren vaskeservant.
Illustrasjon: Pexels – Pixabay.com

Hva er OCPD? Er det en alternativ betegnelse for OCD? Nei, OCPD er en personlighetsforstyrrelse, mens OCD er en angstlidelse.

Forkortelsen OCPD står for Obsessive Compulsive Personality Disorder. På norsk brukes begrepet tvangspreget personlighetsforstyrrelse eller av og til anankastisk personlighetsforstyrrelse.

OCD står for Obsessive-Compulsive Disorder. På norsk kalles det for tvangslidelse eller ofte bare OCD og noen ganger obsessiv-kompulsiv lidelse.

Når jeg søker på nettet etter informasjon fra norske kilder, blir jeg overrasket over at begrepet tvangspreget personlighetsforstyrrelse gir svært få treff, og at forkortelsen OCPD er så godt som helt fraværende i norske kilder.

Her må jeg skyte inn at det faktisk dukker opp en del informasjon på norsk om OCPD. Men det er maskin-oversatte nettsider som det er vanskelig å vurdere seriøsiteten til.

OCD og tvangslidelse, derimot, gir massevis av treff i ekte norske kilder.

Er OCPD det samme som OCD?

Nei, OCPD er ikke det samme som OCD. Selv om begge diagnosene handler om tvangstanker og tvangshandlinger, er det stor forskjell.

  • Ved OCPD føles tankene riktige og handlingene fornuftige, og man drives av en slags lystbetont trang (oppleves ikke som tvang). De som har OCPD, er sjelden bevisst på at de styres av en syklig tilstand.
  • Ved OCD føles tankene feil og sære, og handlingene føles ufornuftige og irrasjonelle. Man drives av en tvang som man misliker og gjerne skulle unnslippe. De som har OCD, er som oftest veldig klar over at de er offer for en syklig tilstand.

Selv om OCPD og OCD er ulike diagnoser, kan en person godt ha begge.

Vi skal også huske at diagnosene kan opptre med ulik styrke. Ikke alle med OCPD har det i samme grad, og symptomene trenger heller ikke være akkurat de samme. Symptomene og graden av dem kan også variere over tid og avhengig av livssituasjoner. Sånn er den med OCD også – og med de fleste andre diagnoser.

OCPD

Store medisinske leksikon har en oversiktlig og informativ artikkel om Tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Så da er det ikke nødvendig for meg å skrive noe om det her. I tillegg finnes det litt informasjon på følgende nettstider:

Vil du fordype deg litt, har Danske Wikipedia en omfattende artikkel om Obsessiv-kompulsiv personlighedsforstyrrelse.

engelsk finnes det mengdevis av informasjon. F.eks. har Helpguide.org en omstendelig artikkel kalt Obsessive-Compulsive Personality Disorder (OCPD).

OCD

Det finnes mye informasjon om OCD. Her en noen forslag:

Slektskap med Asperger / autisme?

I tillegg til at det er mulig (og ikke uvanlig) for en persom å ha både OCPD og OCD, viser det seg at noen også kan ha en grad av autisme. Da er det ofte snakk om Aspergers syndrom, en mildere form for autisme, også kalt høytfungerende autisme. For å understreke at autisme har stor spennvidde og kommer i ulike utgaver, brukes i dag betegnelsen autismespektrumforstyrrelse.

Det er også tydelig at det noen ganger er vanskelig for fagfolk å stille riktig diagnose. Noen har fått diagnosen OCPD av én fagperson og diagnosen autisme av en annen.

En studie av folk med OCD-diagnose viste at omtrent halvparten av dem oppfylte kravene til en autismediagnose. Studien viste også at omtrent 1/3 av deltakerne hadde en oversett OCPD-diagnose. Her er studiens fulle tekst (uten tabeller og illustrasjoner).

Flere kilder