Lenker – Din Hørsel 23-3

Hjelpemidler for tinnitusplagede

Lenker som tilhører artikkelen i Din Hørsel nr 03/23 på side 42.

Oppdatert 31.05.2023.

OBS: Pga plassbegrensninger fikk faktaboksen og min konklusjon ikke plass i bladet. Du finner begge nederst på denne siden.

Masker

Lydgenerator (ved TRT)

Lydpute & nattbordhøyttaler

Høreapparater

Øre-laser

Neuromonics

Levo System

Notch-terapi

Neuromod Lenire

Viktigheten av tinnitus-rådgivning

Lenkene er IKKE reklamelenker.
De er valgt fordi de illustrerer temaer i artikkelen ganske godt.

Faktaboks

Placebo

Fagmiljøet er enige i at placebo-effekten er stor innen tinnitusbehandling.

For å se hvor godt en bestemt behandlingsmetode fungerer, sammenligner man ofte med en «falsk» behandlingsmetode. Den falske metoden kalles placebo. Det pussige er at folk ofte får like god virkning av placebo-behandling som av en ekte behandling. Dette kalles placebo-effekten. Man regner med at placebo-effekten kommer av at folk tror de får behandling som hjelper. Det kan være nok at behandleren er tillitsvekkende og oppmuntrende.

Også det motsatte kan skje. Folk kan gå glipp av virkningen fra ekte behandling fordi legen uttaler seg negativt om metoden, eller pasienten ikke stoler på legen og/eller metoden. Dette kalles «nocebo» (no placebo).

Min konklusjon

Etter mitt syn gjennom 15 år som kunnskapsformidler innen tinnitus, fungerer de aller fleste omtalte hjelpemidlene hovedsakelig som placebo-fremkallende gjenstander.

Det som virkelig er vesentlig, er at behandleren tar deg på alvor, fremstår som kyndig og tillitsvekkende, klarer å gi deg tro på at plagsomheten skal bli redusert, og følger deg opp. Kjemien mellom deg og behandleren betyr på lang sikt som oftest veldig mye mer enn tekniske hjelpemidler.

Innlysende nok har mange stor nytte av å få klarhet i hva de egentlig er utsatt for og få ryddet bort misforståelser og myter.

De tekniske hjelpemidlene kan gjøre at du får større tro på at behandlingen skal føre fram. Svært mange av tinnitus-studiene nevner at kombi-behandling virker bedre enn kun lydterapi og bedre enn kun rådgivning/opplæring. Å bare dele ut hjelpemidler uten kyndig utredning, grundig informasjon og skikkelig oppfølging, er å holde den plagede for narr, spør du meg!