Lenker – Din Hørsel 24-1

Nei,  høreapparater gir ikke normal hørsel

Lenker som tilhører artikkelen i Din Hørsel nr 01/24 på side 42.

Oppdatert 19.02.2024.

OBS: Faktaboksen fikk ikke plass i bladet. Du finner den nedenfor lenkene.

Eksempel på støyfjerning med Krisp (pr. høsten 2022) (1 minutt):

 

Faktaboks

Sensorinevralt hørselstap

De fleste med nedsatt hørsel har sensorinevralt hørselstap, noen ganger kalt nevrogent hørselstap. Det betyr som oftest at en god del av de såkalte hårcellene som befinner seg inni cochlea, er skadet. Typisk opplever man da de fem problemstillingene som er forklart i artikkelen.

Mekanisk hørselstap

Noen har redusert hørsel på grunn av ulike problemer før lyden kommer så langt som til cochlea. Det kalles da gjerne mekanisk hørselstap. Otosklerose er et eksempel på denne typen hørselsnedsettelse. Ved et mekanisk hørselstap er det typisk at man ikke opplever noen av de fem problemstillingene som er forklart i artikkelen. I stedet opplever man bare at alle lyder er svakere enn før. Da trenger høreapparatet ikke å gjøre annet enn å løfte opp den generelle lydstyrken, akkurat som man skrur opp lyden på et musikkanlegg.