Sensor

Oppdatert 26.05.2021.

Til bruk for oppetid-sensor og lignende.
Denne siden skal ikke være cachet.